Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Kimdir?


Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Kimdir?


Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, o dönemlerde Osman olarak anılırdı. Günümüzde Birinci Osman ya da Osman olarak anılır. Osman Bey, Osmanlı Türklerinin atası olarak kabul edilir ki doğrusu da zaten bu. 1299 yılında Bilecik ilimizin Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı, o zamanlar kuru bir beylik olarak değil koca bir İmparatorluk olacağı çok açıkça belliydi. Çünkü planlamalar, stratejiler, ordu ve gruplaşmalar onu her zaman en büyük yapmaya itiyordu. Osman Bey, 1299 yılında, Osmanlı Devleti’ni kurarken, zihninde tek bir düşünce vardı. Bugün bir kuru beylik olabilir ama kuru bir beylik olarak kalmayacak, bir gün dünyanın tek hâkimi bu beylik olacaktı. Kurulduğu günden batırıldığı güne kadar sadece bu düşünceyi benimsemiş bir İmparatorluğun kurucusu tüm dünya halkları tarafından merak edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında kuruldu, 1922 yılında yıkıldı. Bu düşünceye göre 623 sene boyunca tüm dünyaya hükmettiği çok rahat bir şekilde görülüyor. O dönemin bilgi kıtlığı ve kayıt tutma eksikliği sebebiyle bugün Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Bey hakkında çok az bilgiye sahibiz. Ancak her ne kadar eksik bilgi olmuş olsa da o günlerden bugünlere çok sağlıklı bir şekilde aktarılmış olan en net bilgiler bugün tüm dünyaya anlatılmaktadır.

Osman Bey Kimdir?

Osman Bey, Osmanlı Devleti’nin kurucusu, Türklerin atası, toprakların kralıydı. Osman Bey 1258 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesinde doğdu. Osman Bey’in babasının ismi Ertuğrul Gazi, Annesi ise Halime bir diğer adı ile Haime Hanım olarak anılırdı. Babası Ertuğrul Gazi, ölür ölmez, Osman Bey 1281 yılında uç beyine Bey olarak atanmıştır. 1281 yılında Mathun Hatun ile evlendikten sonra Orhan, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Alâeddin Bey, Melik Bey, Savcı Bey ve Fatma Hatun adında çocukları olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Kimdir?


Osman Bey, uç beyi olarak devam ettiği görevinden 1299 yılında ayrıldı ve Söğüt’ün Domaniç adı verilen bölgesinde kendi beyliği olan Osmanlı Beyliği’ni kurdu. Bu sayede 623 yıl boyunca dünyaya hükmedecek olan koca bir İmparatorluğun ilk adımları atılmış oldu. Osmanlı Beyliği ilk kurulduğu dönemlerde askeri yapıdan dolayı çok güçlü olsa da Moğollar gibi güçlü bir devlet ile karşı karşıyaydı. Ancak Moğollar içerisindeki tüm Müslümanlar teker teker kaçıyor ve Osmanlı Beyliği’ne katılıyordu.

Moğollardan kaçarak Osmanlı Beyliği’ne katılan tüm insanlar sayesinde Osmanlı Beyliği gücüne güç, unvanına unvan katıyordu. Bu güç ile beraber daha güçlü bir Osmanlı zihniyeti adım adım geliyordu. Osman Bey çok stratejik bir kişi değildi ama Osman Bey öldükten sonra yerine oğlu Organ Gazi geçti. Tüm tarihçiler Osman Bey hakkında internette, makalelerde ve küpürlerde hakkında olan bilgilerin tamamının abartılı olduğunu söyler. Özellikle abartıya dayalı bir efsane olduğu konuşulur. Doğruluk payı tartışılır olsa da o Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk adımlarını atmış saygın bir kişiliktir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme